405 River Street Mattapan, MA 02126

Haitian Creole Program

Interested in a facility near you? Get more information today.  

 

  Haitian Creole Program

  The newest addition to our ever-growing commitment to quality service and care, the Haitian Creole program at Mattapan Health & Rehabilitation Center adds culture to the mix.


  Specialized care for our Haitian Creole community

  Mattapan Health & Rehabilitation Center creates a soothing and comfortable atmosphere, while our highly experienced multilingual staff brings excellence and attention to detail. Stay awhile and immerse yourself in culture, care, and community.

  Join us to take a peek of what’s to come at Mattapan Health & Rehabilitation Center.

  Featuring

  Multilingual Staff: Haitian Creole, English

  • Physicians
  • Nurses & CNAs
  • Hospice Care
  • Social Services
  • Rehabilitation Therapy
  • Recreation & Activities
  • Haitian Creole Entertainment
  • Haitian Creole Cuisine

  Haitian Kreyol Program

  Nouvo adisyon ak angajman nou kontinye ap grandi nan bon jan kalite sèvis ak swen. Sant Retrét ak Reyabilitisasyon Matapan nan ajoute kilti kominote Ayisyen an nan melanj la.

  Nou ofri swen espesyal ak manje Kreyol pou kominote Ayisyen an. Nou genyen anpwaye ki pale Kreyol ki gen eksperyans e kap bay bon jan swen nan kominote sa a.

  Vini benyen nan kilti ak bon jan swen kominote sa a.

  Pase vizite nou nan sant Matapan nan. Nap byen kontan fè ou fè tou fasilite a e fè ou konnen sa nou gen poun ofri ou.

  Prezante

  Multilingual anplwaye: Haitian Kreyol, English

  • Doktè
  • Enfimyè yo & CNAs
  • Swen Hospice
  • Sèvis Sosyal
  • Terapi Reyabilitasyon
  • Rekreyasyon ak Aktivite
  • Haitian Kreyol Divètisman
  • Haitian Kreyol Cuisine

  For More Information About A Facility Near You

  ©Copyright 2024 Bear Mountain Health Care, all rights reserved. Website developed by Lachance Web Design, LLC.